Ett sinusoidalt mönster definieras som ett jämnt vågliknande mönster med periodiska förändringar av hjärtfrekvensen, utan korttidsvariabilitet och utan accelerationer. De sinusformade vågorna återkommer regelbundet med perioder på 15 till 30 sekunder, och med en jämn amplitud på 5 till 15 slag/minut. Mönstret har ett regelbundet utseende med 2 till 5 cykler/minut. Sinusoidalt mönster förekommer ofta tillsammans med en basalfrekvens på 150 – 160 slag/minut.

Ett sinusoidalt mönster är ovanligt, men kan ses vid svår anemi hos fostret, orsakad av till exempel immunisering, blödning eller tvillingtransfusion. Mönstret kan också ses vid asfyxi, och kan vara tecken på ett foster som drabbats av hjärnskada redan under graviditeten. En variant av sinusoidalt mönster kallas för ”major sinusoidal pattern” och karakteriseras av hög amplitud.

Det kan vara svårt att visuellt skilja det allvarliga sinusoidala CTG-mönstret från det i regel helt oskyldiga pseudo-sinusoidala mönstret (se nästa avsnitt), men en abrupt växling mellan reaktivt mönster och sinusoidalt mönster och tillbaka till reaktivt, visar att det är pseudo-sinusoidalt. Samtliga beskrivna orsaker till äkta sinusoidal variabilitet (kronisk anemi, hjärnskada, asfyxi) omöjliggör en växling mellan detta och helt normalt CTG-mönster.

3 5 5 sinusoidalt monsterSinusoidalt mönster. Mycket ovanligt tillstånd, varför registrering med god kvalitet saknas