Takysystole (hyperaktivt värkarbete på grund av överstimulering med oxytocin) kan resultera i att decelerationer kommer så tätt att hjärtfrekvensen inte hinner återhämta sig emellan och detta uppfattas som bradykardi. Om förlossningen inte är nära förestående, bör man avbryta oxytocininfusion, och om basalhjärtfrekvensen inte återhämtar sig ge tokolytika.
3 4 4

Bradykardi och hyperaktivt värkarbete (intern registrering)


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länkarna nedan eller använd menyn för att fortsätta: