Undervisningsdelen av CTG-utbildning.se består av ett antal kapitel som kan läsas i ordningsföljd eller i den ordning du väljer. Du hittar alla kapitel och underavsnitt i menyn Utbildningsmaterial i sidhuvudet. Avsnitten innehåller text, bilder, utdrag från CTG-registreringar samt instuderingsfrågor. Om du har frågor eller synpunkter på programmet kontaktar du oss via vårt formulär.

I träningsdelen av CTG-utbildning.se finns övningsfall med frågor och svar i bedömning och tillämpning av CTG. Du väljer själv ordning på övningsfallen, och det finns ingen avsiktlig skillnad i svårighetsgrad mellan de olika fallen.

Kunskapsprov

Kunskapsprovet nås från startsidorna i blocket längst ner till höger och från menyn Om programmet. Kunskapskontrollen består av en teoridel och 5 slumpmässigt valda patientfall med CTG-registreringar och tillhörande frågor. Om du klarar provet med godkänt resultat får du skriva in dina uppgifter och ett diplom genereras automatiskt. Diplomet kan du sedan skriva ut eller spara som PDF.