Fosterfysiologi

in Fosterfysiologi 7 years ago
Fråga 1

Fostret utsätts för olika typer av stress. Vad kan orsaka så kallad mekanisk stress?

Fråga 2

Vad kan orsaka så kallad metabolisk stress hos fostret?

Fråga 3

Ett foster som utsätts för hårda påfrestningar kan tappa möjligheten att kompensera stressen, vad kallas detta farliga tillstånd?

Fråga 4

Vilken är placentas viktigaste uppgift?

Fråga 5

I navelsträngen som förbinder fostret med placenta finns tre navelkärl. Vad är deras uppgift?

Fråga 6

Cirkulationshastigheten är hög i placenta. Hur stor är genomblödningen per minut?

Fråga 7

Vilka av följande underlättar fosterhjärtats arbete samtidigt som de ger en bra syretillförsel?

Fråga 8

Vad blir följden av hypoxi (syrebrist)?

Fråga 9

Mängden fostervatten varierar under graviditeten och når sitt maximum vid 38-39 veckor. Hur stor är mängden fostervatten vid den graviditetslängden?

Fråga 10

Mängden fostervatten kan skattas med hjälp av ultraljud. Alltför lite fostervatten kallas oligohydramnios. Vad kan detta tillstånd bero på?

Fråga 11

Onormalt mycket fostervatten kallas polyhydramnios. Vad kan detta tillstånd bero på?

Fråga 12

Vilket pH har fostervattnet?

Fråga 13

Vid hypoxi eftersträvar fostret att öka blodflödet, varför?

Fråga 14

Vilken syremättnad har navelartärblodet (från foster till modern)?

Fråga 15

Vilken syremättnad har navelvensblodet (från moder till foster)?

Fråga 16

Vilka slaggprodukter bildas vid en aerob metabolism?

Fråga 17

Vilken slaggprodukt bildas vid en anaerob metabolism?

Fråga 18

Vilka av följande orsaker kan resultera i minskade fosterrörelser?

Fråga 19

Vad betyder hypoxemi?

Fråga 20

Hur definieras hypoxi?

Fråga 21

Vad innebär/betyder asfyxi?

Fråga 22

Vilka av dessa försvarsmekanismer använder fostret för att hantera en minskad syretillförsel?

Fråga 23

Vad innebär begreppet acidos?

Fråga 24

Hur uppstår en respiratorisk acidos?

Fråga 25

Hur uppstår metabolisk acidos?

Stäng
Obligatorisk fråga.

Vänta..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).