Ett CTG-mönster bedöms som normalt när den basala hjärtfrekvensen är mellan 120 och 160 spm och variabiliteten är mellan 5 och 20 spm. En lätt sänkt variabilitet kan förekomma före vecka 30 bland lågriskgraviditeter. Accelerationer definieras som minst 10 spm under minst 10 sek, och bör ses under aktiva perioder minst två under en 20-minutersperiod. En mindre andel foster kan sakna accelerationer, och om övriga parametrar är normala kan det accepteras utan åtgärd. Variabla okomplicerade decelerationer kan förekomma vid fosterrörelser men det sker en successiv minskning och övergång mot rörelseutlösta accelerationer under en stigande graviditetslängd. Detta försöker riktlinjerna spegla genom att i intervallet 28+0 – 33+6 ange att enstaka variabla okomplicerade fortfarande är normalt.

Normalt CTG 28+0 – 33+6
Basalfrekvens
  • 120 - 160 spm
Variabilitet
  • 5 - 20 spm
Accelerationer (10spm/10s)
  • ≥ 2/20 min
Decelerationer 
  • Inga eller enstaka variabla okomplicerade