Ett avvikande CTG är en mellanklass där mönstret inte bedöms helt normalt, men inte heller säkert patologiskt. CTG-mönstret är avvikande vid takykardi eller lätt sänkt basal hjärtfrekvens. En nedsatt variabilitet i mer än 40 minuter är avvikande liksom en lätt ökad variabilitet om den är mer än kortvarig. Uniforma decelerationer betraktas som sena även om inga kontraktioner är synliga på CTG-registreringen. Enstaka uniforma decelerationer eller variabla komplicerade decelerationer är avvikande.  

Ett avvikande CTG innebär fortfarande låg risk för hypoxi. Fortsatt CTG-registrering rekommenderas och övervägande av vidare utredning för att eftersöka bakomliggande orsak.

Avvikande CTG <28+0
Basalfrekvens
  • 110 - 119 spm
  • > 160 spm
Variabilitet
  • < 5 spm > 40min

  • 21-25 spm > 30 min

Accelerationer (10spm/10s)
  • -
Decelerationer 
  • Enstaka uniforma eller variabla komplicerade