Decelerationer

in Decelerationer 7 years ago
Fråga 1

Decelerationer delas upp i två huvudtyper. Vilka?

Fråga 2

Hur klassificeras intrapartalt CTG med repetitiva variabla decelerationer med duration på mindre än 60 sekunder?

Fråga 3

Vilka typer av uniforma decelerationer finns det?

Fråga 4

Vad anses uniforma sena decelerationer vara relaterade till?

Fråga 5

Vilken typ av variabla decelerationer anses vara mer illavarslande?

Fråga 6

Hur benämns en variabel deceleration med en duration på över 60 sekunder?

Fråga 7

Vad utlöser uniforma tidiga decelarationer?

Fråga 8

Vad orsakar uniforma sena decelerationer?

Fråga 9

Vilken klinisk handläggning rekommenderas vid repetitiva uniforma sena decelerationer?

Fråga 10

Vad kan orsaka variabla decelerationer?

Fråga 11

Vilken klinisk handläggning rekommenderas vid variabla komplicerade decelerationer?

Fråga 12

Vilka parametrar skall uppfyllas för att decelerationen skall definieras som en kombinerad deceleration?

Fråga 13

Vid kontraktion pressas fostret neråt i bäckenet och det uppstår tryck mot fostrets huvud. Vad kallas den decelerationen som då kan uppkomma?

Fråga 14

Hur definieras en deceleration?

Stäng
Obligatorisk fråga.

Vänta..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).