Ett tillfälligt sinusliknande mönster kan förekomma, och kallas då pseudo-sinusoidalt. Det finns beskrivet ett samband med exempelvis sug-rörelser hos fostret. Det uppträder bara under en kort tid i kombination med normal variabilitet, och man ser till skillnad från det ”äkta” sinusoidala mönstret en växling mellan perioder av sinus-mönstret och ett reaktivt mönster med normal variabilitet och accelerationer.

Om CTG-registreringen startas under en pågående period med pseudo-sinusoidalt mönster kan det vara svårt att med ögat skilja från sinusoidalitet men vid fortsatt registrering ska inom en halvtimme ett helt normalt mönster uppträda. Detta är anledningen till tidsangivelsen på 30 minuter i intrapartala riktlinjer för klassificering.

Om en kvinna söker med anamnes på exv. minskade fosterrörelser eller vaginal blödning, och ett inkomst-CTG visar misstänkt sinusoidalt mönster bör dock inte riktlinjer leda till fyrkantighet och passivitet innan vidare utredande åtgärder som abdominellt ultraljud och vaginalundersökning etc. och det finns därför ingen tidsangivelse i de antepartala riktlinjerna.

3 5 6 0827 0850 SGA 0343

Pseudosinuoidalt mönster (extern registrering)


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länkarna nedan eller använd menyn för att fortsätta: