Metoder för övervakning

in Metoder för övervakning 7 years ago
Fråga 1

Vad menas med dubbla auskultationer?

Fråga 2

Innan en CTG-registrering påbörjas bör man alltid lyssna med Pinard's stetoskop. Varför?

Fråga 3

Var bör man placera tokometer-dosan så att kontraktionerna registreras på bästa möjliga sätt?

Fråga 4

Var bör man placera ultraljudsdosan (efter auskultation) vid extern registrering?

Fråga 5

Vilka av dessa orsaker kan ge upphov till dålig CTG-signalkvalitet?

Fråga 6

Vilka av dessa felkällor kan uppkomma vid extern fosterljudsregistrering?

Fråga 7

Vid intern fosterljudsregistrering behövs en elektrod som fästs på föregående fosterdel efter vattenavgång. Man kan då med stor exakthet fånga varje enskilt hjärtslag. Vilket intervall utnyttjar man i fostrets EKG?

Fråga 8

Hur lång bör en CTG registrering vara för att bedöma fostrets status, värkaktiviteten etc?

Fråga 9

När bör du vara extra observant på att du kanske har fångat in mammapuls istället för fosterpuls?

Fråga 10

Vid tolkning av CTG bedöms fem variabler. Vilka?

Fråga 11

Vad bör man göra om CTG-mönstret är svårbedömt på grund av dålig signalkvalitet?

Fråga 12

Vilka av följande faktorer eller symptom kan innebära ökad risk för asfyxi?

Fråga 13

När rekommenderas normalt kontinuerlig CTG?

Fråga 14

Kontinuerlig CTG-övervakning rekommenderas ofta under förlossningens slutskede. Varför?

Fråga 15

Vad är det ett tecken på när fostret kan skifta mellan olika vakenhetsgrader?

Fråga 16

Skalpblodprov ger en ögonblickbild. Hur ofta bör därför ett sådant prov upprepas om ett avvikande eller patologiskt CTG-mönster kvarstår?

Fråga 17

Är det meningsfullt att ta ett skalpblodprov i en akut situation som en förlängd deceleration?

Fråga 18

Hur påverkas svaret på ett laktatprov av tillblandning av fostervatten?

Stäng
Obligatorisk fråga.

Vänta..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).