Variabilitet och accelerationer

in Variabilitet och accelerationer 7 years ago
Fråga 1

Vad är variabilitet?

Fråga 2

Vad kallas ett CTG mönster med en förhöjd variabilitet på mer än 25 slag/minut?

Fråga 3

Vad är nedsatt variabilitet?

Fråga 4

Vad kan vara orsaker till en nedsatt variabilitet?

Fråga 5

Vad är upphävd variabilitet?

Fråga 6

Vad kallas ett jämnt vågliknande mönster med periodiskt åtekommande förändringar av hjärtfrekvensen under längre tid - men som saknar accelerationer, decelarationer och korttidsvariabelitet?

Fråga 7

Hur definieras en acceleration?

Fråga 8

När kan ett sinusoidalt mönster förekomma?

Fråga 9

Vad är en acceleration (spontan likaväl som en framprovocerad) som ej föregås eller efterföljs av en deceleration ett säkert tecken på?

Fråga 10

Vad kan förlängda accelerationer ibland misstolkas som?

Fråga 11

Vilket av dessa symptom representerar det allvarligaste CTG-mönstret?

Fråga 12

Hur bör en förlossning med tillkomst av upphävd variabilitet i CTG-mönstret handläggas?

Fråga 13

Vad är ett saltatoriskt mönster?

Fråga 14

Ett saltatoriskt mönster i kombination med mekoniumfärgat fostervatten kan innebära en risk för vad?

Fråga 15

Det kan vara lämpligt med ett "stimuleringstest" på foster som inte reagerar normalt på kontraktioner, etc. (CTG visar mindre variabilitet). Vilken reaktion tyder på ett välmående foster?

Fråga 16

Variabilitet, dvs variationer kring fostrets basala hjärtfrekvens, kan även benämnas med andra ord, vilka?

Stäng
Obligatorisk fråga.

Vänta..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).