Uniforma decelerationer har en rundad U-form och likartat utseende från en deceleration till en annan. En internationellt använd distinktion från variabla decelerationer är att frekvensnedgången från basalfrekvens till botten i decelerationen tar >30 sekunder. De har sällan uttalad amplitud (=slagförlust) och det är ovanligt att de går under 100 slag/minut.

De uniforma decelerationerna delas in i uniforma tidiga respektive sena beroende av hur de uppkommer i förhållande till kontraktionerna. De tidiga är oftast ofarliga och beror på ett ökat tryck mot barnets huvud, medan de sena kan vara ett tecken på hotande syrebrist. Korrekt värkregistrering är därför viktig för att kunna klassificera de uniforma decelerationerna.

Vid uniforma tidiga decelerationer börjar hjärtfrekvensen sjunka samtidigt som värken startar, för att öka igen när värken avtar. Uniforma tidiga decelerationer är alltså en av parasympatikus reflexutlöst minskning av hjärtfrekvensen, vilken ger en spegelbild av kontraktionen, och anses orsakade av en vagal reaktion på grund av tryck mot fosterhuvudet.

Uniforma tidiga decelerationer förekommer framförallt efter vattenavgång och under utdrivningsskedet. En tydligt definierad uniform tidig deceleration betraktas som godartad och är oftast inte förenad med hypoxi.

3 7 3 1000 1400 GAA0152

Uniforma tidiga decelerationer (intern registrering)

Orsaker till uniforma tidiga decelerationer

Det anses att uniforma tidiga decelerationer utlöses genom stimulering av det parasympatiska nervsystemet via vagusnerven. Det medför att dessa decelerationer inte uppkommer när det autonoma nervsystemets funktion är allvarligt nedsatt eller utslaget. Uniforma tidiga decelerationer medför eller förebådar som regel inte allvarlig risk för hypoxi.

Under en kontraktion pressas fostret ner i bäckenet och ett tryck mot fosterhuvudet uppstår. CTG-mönstret visar en reflexutlöst vagal deceleration som matchar värkkurvan, en uniform tidig deceleration.

Uniforma tidiga decelerationer kräver som regel inga åtgärder. Vid tveksamhet om decelerationerna är uniforma och tidiga rekommenderas att du rådgör med mer erfaren kollega.

4 8 1 tidigaUniform tidig deceleration (intern registrering)