Basal hjärtfrekvens

in Basal hjärtfrekvens 7 years ago
Fråga 1

Vad är normal basalhjärtfrekvens i fullgången tid?

Fråga 2

Hur definieras bradykardi?

Fråga 3

Hur definieras takykardi?

Fråga 4

Det autonoma nervsystemet styr hjärtfrekvensen. Hur påverkar sympatikus?

Fråga 5

Vad är en "floating baseline"?

Fråga 6

Bradykardi kan vara en reaktion på en plötsligt uttalad hypoxi. Nämn några tänkbara orsaker!

Fråga 7

Vad kan orsaka en bradykardi som utlöses av en vagal reflex?

Fråga 8

Vilka av följande påståenden är korrekta?

Fråga 9

Hur definieras en förlängd deceleration?

Fråga 10

Vilka tillstånd kan orsaka förlängd deceleration?

Fråga 11

Vad kan en förhöjd hjärtfrekvens orsakas av?

Fråga 12

Hur bör takykardi handläggas?

Fråga 13

Vad leder en aktivering av sympatikus till?

Fråga 14

Vad leder aktivering av parasympatikus (t.ex. vid tryck mot ögonbulben) till?

Stäng
Obligatorisk fråga.

Vänta..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).