Klassificering av antepartalt CTG

in Klassificering av CTG 5 years ago
Prematura foster skiljer sig från fullgångna foster genom att:
Cyklisk växling mellan aktiva perioder med högre variabilitet och accelerationer och passiva perioder med lägre variabilitet utan accelerationer börjar uppträda:
Avsaknad av accelerationer före graviditetsvecka 28 är:
Avsaknad av accelerationer efter graviditetsvecka 34 är:
Läkemedlen morfin och kortison kan påverka CTG-mönster i form av:
Stäng
Obligatorisk fråga.

Vänta..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).