CTG är patologiskt om basalhjärtfrekvensen är under 100 spm, eller om variabiliteten är upphävd. Det övergår också till att vara patologiskt om variabiliteten är under 5 spm i mer än 60 minuter eller >25 spm eller sinusoidalt i mer än 30 minuter. Patologiskt CTG föreligger om det förekommer repetitiva variabla komplicerade decelerationer och samtidigt takykardi eller nedsatt variabilitet med duration >20 minuter; repetitiva uniforma sena decelerationer >30 minuter eller vid samtidig takykardi eller nedsatt variabilitet >20 minuter; repetitiva förlängda decelerationer (>3 min) eller en pågående bradykardi <100 spm i mer än 5 minuter.

I praktiken kan det vara svårt att bestämma vilken typ av deceleration man ser, och olika typer av decelerationer kan förekomma i samma CTG-registrering. Gränsen mellan variabel komplicerad, uniform sen och kombinationer av dessa är ibland svår att avgöra. Eftersom samtliga dessa decelerationer innebär risk för hypoxi, har det mindre betydelse hur decelerationen benämns så länge CTG-mönstret klassificeras som patologiskt och leder till adekvat åtgärd. Ett patologiskt CTG-mönster ger som regel anledning till åtgärd, antingen diagnostiskt (skalpblodprov) eller terapeutiska där man antingen åtgärdar den sannolika bakomliggande orsaken eller förlöser. 

I första hand vidtas  åtgärder som kan förbättra situationen för fostret. Exempel på terapeutiska åtgärder är att sänka eller avbryta pågående oxytocininfusion och/eller ge tokolytika vid alltför intensivt värkarbete, att ge vätskeinfusion vid blodtrycksfall i anslutning till epiduralblockad, och att lägga modern i sidoläge vid misstänkt vena cava-kompression.

I andra situationer är korrekt åtgärd att förlösa med kejsarsnitt eller vaginalt med instrument. CTG-mönstrets karaktär och utveckling i kombination med den kliniska situationen avgör vilken åtgärd som bör vidtas och hur bråttom det är.

Upphävd variabilitet är, oavsett förekomst av decelerationer och oberoende av hjärtfrekvensen det mest allvarliga CTG-mönstret, och talar för att fostret har en etablerad acidos.

Patologiskt CTG
Basalfrekvens
  • <100 spm
Variabilitet
  •  < 2 spm (upphävd)a
  •  < 5 spm >60 minb
  • > 25 spm >30 min
  • Sinusoidalt >30 min
Decelerationer 
  • Repetitivac uniforma sena >30 min; vid takykardi/nedsatt variabilitet >20 min
  • Repetitivavariabla komplicerade vid takykardi/nedsatt variabilitet >20 min
  • Repetitivaförlängda (>3 min)

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länkarna nedan eller använd menyn för att fortsätta: