Decelerationer är tillfälliga sänkningar i hjärtfrekvensen, vilka kan orsakas av tryck mot fostrets huvud eller navelsträng i samband med kontraktioner, och/eller hypoxi.

Att barnets hjärtfrekvens periodvis sjunker under dess normala basalfrekvens i decelerationer är oftast värkrelaterat, och har stor betydelse vid CTG-tolkning eftersom de kan ha ett samband med hypoxiutveckling. En slagförlust leder även automatiskt till en minskning i hjärtminutvolym och påverkar därmed fostrets placentagenomblödning, vilket kan förorsaka hypoxiutveckling med ansamling av koldioxid. Alla decelerationer har dock inte samband med hypoxi, utan de kan uppkomma som tecken på de förändringar som sker i fostrets centrala blodflöde under förlossning.

 

Decelerationer delas in i två huvudtyper: uniforma och variabla decelerationer.

De uniforma decelerationerna karaktäriseras av:

  • Ett rundat och likartat utseende
  • En sällan uttalad amplitud, se figur nedan.
3 7 1 uniforma

Uniforma decelerationer

De variabla decelerationerna karaktäriseras av:

  • Ett varierat utseende
  • En snabb och uttalad amplitud, se figur nedan.
3 7 2 variabla

Variabla decelerationer