Det finns en rad orsaker till att fostrets hjärtfrekvens förändras under förlossning. Flera av dessa beror inte på syrebrist utan på andra omständigheter hos fostret eller i dess omgivning. Som exempel kan nämnas normala förändringar i fostrets aktivitet, yttre faktorer (som tryck på fosterhuvudet under kontraktion, mammans läge, smärta, uttorkning, hyperventilation), förhöjd temperatur hos mamman och läkemedel.

Bedömning av CTG-mönstret omfattar 5 olika variabler.

4 3 1 2Orsaker till förändringar i fostrets hjärtfrekvens

1. Basal hjärtfrekvens

Basal hjärtfrekvens är den genomsnittliga hjärtfrekvensen, när accelerationer och decelerationer inte är inräknade. Den ska bedömas mellan kontraktioner under en period på minst 10 minuter. En normal basalhjärtfrekvens är i fullgången tid mellan 110 och 160 slag/minut. Före graviditetsvecka 34 är normal frekvens 120-160 slag/minut.

3 3 1 Normal frekvens

2. Variabilitet

Variabilitet avser variationerna kring den basala hjärtfrekvensen, och benämns ibland ”bandbredd” eller den amplitud som frekvensen varierar inom. Normal variabilitet skall ligga mellan 5 och 25 slag/minut i fullgången tid.
3 3 2 variabilitetVariabilitet

3. Accelerationer

Accelerationer är en ökning av frekvensen på minst 15 slag/minut under minst 15 sekunder. Före graviditetsvecka 34 definieras de som en frekvensökning på minst 10 slag/minut under minst 10 sekunder.

3 3 3 accelerationerAccelerationer

4. Decelerationer

Decelerationer är tillfälliga sänkningar i hjärtfrekvensen på minst 15 slag/minut under minst 15 sekunder.

3 3 4 decelerationerDecelerationer

5. Värkregistrering

Värkregistreringen skall vara av god kvalitet, och vid yttre registrering skall tokometern vara väl applicerad över den övre delen av uterus. Normalt värkarbete är 5 eller färre kontraktioner per 10 minuter.

3 3 5 värkregistreringVärkregistrering
Vid bedömning av en CTG-registrering bör man alltid systematiskt bedöma hjärtfrekvensens fyra variabler och kontraktionernas frekvens, duration och mönster, för att eventuella avvikelser lättare ska kunna identifieras.

3 3 6 fall med alla variabler

CTG (intern registrering). Bedöm de fem variablerna!

Intagnings-CTG

För att tidigast möjligt få en uppfattning om fostrets tillstånd har många kliniker som rutin att göra ett så kallat intagningstest (IT), en cirka 20 minuter lång CTG-registrering, i samband med ankomst till förlossningsavdelningen.

Om kvinnan eller fostret inte har några uppenbara riskfaktorer, och man ser ett normalt CTG-mönster kan registreringen avslutas, och fortsatt övervakning ske enligt klinikens rutiner.

Mönster med normal variabilitet och accelerationer betecknas som reaktiva. Om kvinnan är i aktivt förlossningsarbete vid ankomst till förlossningsavdelningen så bedöms intagnings-CTG enligt kriterier för intrapartalt CTG.