Förhöjd temperatur hos mamman leder till ökad ämnesomsättning hos fostret med ökat behov av syre som följd. Fostret producerar värme oberoende av mamman och därför är fostrets kroppstemperatur alltid cirka en halv grad högre än mammans.

Fostret reagerar på ökad temperatur med takykardi, vilken ofta försvinner när man ger febernedsättande läkemedel. Feber hos mamman ger fostret takykardi, oberoende av vad som orsakar den förhöjda temperaturen. Under förlossningen kan en epiduralblockad medföra en successiv stegring av moderns kroppstemperatur.

4 13 2Maternell feber

Feber är en oberoende riskfaktor för fosterskada

Maternell feber är en oberoende riskfaktor för neonatal död, neonatala kramper och bestående hjärnskada. Feber ska därför alltid behandlas även utan infektionstecken i övrigt. Om mamman har feber orsakad av en infektion som påverkar fostret, reduceras dess förmåga markant att försvara sig mot hypoxi. Infektion hos fostret kan även förekomma helt utan tecken på infektion hos mamman. Feber ska alltid föranleda skärpt observation av CTG-mönstret med en lägre tolerans för avvikelser.

Feber över 38°C hos mamman kan vara orsakad av infektion och bör behandlas med febernedsättande. Antibiotika bör övervägas.

4 13 2

CTG vid feber (intern registrering)