Fetal anemi

Fetal anemi är en sällsynt men allvarlig orsak till takykardi. Den kan orsakas av fetal blödning, immunisering eller tvillingtransfusion. Takykardin kan då ses tillsammans med sinusoidalt CTG-mönster.

Akut fetal blödning

I samband med amniotomi eller spontan vattenavgång kan fetal blödning uppstå genom ruptur av ett föreliggande kärl i hinnorna, så kallad vasa praevia. En sådan blödning är mycket ovanlig men livshotande för fostret. Man ser vaginalblödning och bradykardi, ibland efter en initial takykardi, och förlossningen måste avslutas omedelbart. Barnet bör blodtransfunderas så snart som möjligt efter förlossningen.

Punktion av kärl i navelfästet vid amniocentes är en annan möjlig och likaledes ovanlig orsak till akut fetal blödning. Efter en skalpprovtagning bör incisionsstället inspekteras och komprimeras en stund för att förhindra fetal blödning, även om det är ovanligt att en skalpblödning blir så kraftig att den ger upphov till bradykardi eller takykardi hos fostret. Vid anläggning av sugklocka efter ett skalpblodprov finns dock risk för blödning från incisionsstället. Man ska därför alltid använda genomskinlig sugslang för att snabbt kunna upptäcka en eventuell större blödning. Vid stora akuta blödningar, som till exempel vid ablatio placentae ses en fosterhjärtfrekvens som snabbt faller mot noll, och omedelbar förlossning är den enda åtgärd som kan rädda barnet. Ablatio placentae med avlossning av en större del av placenta påverkar direkt fostrets syresättning.

4 14 3

CTG vid akut fetal blödning (intern registrering)