Ett CTG-mönster bedöms som normalt när den basala hjärtfrekvensen är mellan 110 och 160 spm och variabiliteten är 5-25 spm. Accelerationer definieras som minst 15 spm under minst 15 sek, och bör ses minst 2 stycken under en 20 minutersperiod. Start av CTG-registrering kan råka sammanfalla med en period av djup sömn med stillsamt CTG-mönster som kan vara i upp till 40 minuter. CTG-registreringen får då helt enkelt förlängas och kan godkännas som normalt när det åter är reaktivt med högre variabilitet än under den stillsamma perioden och förekomst av flera accelerationer.

Det bör inte förekomma några decelerationer. Denna avvägning är gjord för att den mindre erfarna bedömaren inte automatiskt ska godkänna variabla decelerationer utan värdera anamnes och mödravårdsinformation samt göra en riskbedömning. Mer information finns under avsnittet om avvikande CTG och avsnittet om decelerationer.

Normalt CTG ≥ 34+0
Basalfrekvens
  • 110 - 160 spm
Variabilitet
  • 5 - 25 spm
Accelerationer (15spm/15s)
  • ≥ 2/20 min
Decelerationer 
  • Inga