När livmoderns muskelvägg är relaxerad passerar blodet fritt genom det intervillösa rummet. Under kontraktioner stiger trycket i uterusväggen och det venösa avflödet från intervillösa rummet minskar (pCO2 ökar), för att vid starka värkar helt avstanna. Blodflödet i spiralartärerna fortsätter tills trycket i intervillösa rummet blir lika högt som det intrauterina trycket. Då upphör flödet helt, och syrehalten och partialtrycket (pO2) sjunker i maternellt placentablod. I regel behöver fostret 60 till 90 sekunder mellan varje kontraktion för att återhämta sig från det minskade gasutbytet. Detta innebär att vid en frekvens överstigande 4 kontraktioner per 10 minuter finns risk för hypoxiutveckling. Vid fler än 5 värkar per 10 minuter är hypoxiutveckling regel snarare än undantag men foster klarar av en sådan situation olika länge.

Gasutbytet mellan mor och foster reduceras aåledes under korta perioder i samband med varje kontraktion. Under normala förhållanden  påverkas inte fostret av den tillfälligt minskade tillförseln av syre. Ett foster med tillväxthämning kan påverkas bland annat med förändrad hjärtfrekvens.
 
Vaerkregistrering ctg

Takysystole (> 5 kontraktioner per 10 minuter under minst 20 minuter) efter amniotomi, 7-8 kontraktioner / 10 minuter, vilket leder till sämre syretillgång och förlängda decelerationer.


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länkarna nedan eller använd menyn för att fortsätta: