När livmoderns muskelvägg är avslappad passerar blodet fritt genom det intervillösa rummet. Under kontraktionen stiger trycket i uterusväggen och det venösa avflödet från intervillösa rummet minskar, för att vid starka värkar helt avstanna.

Blodflödet i spiralartärerna fortsätter tills trycket i intervillösa rummet blir lika högt som det intrauterina trycket. Då upphör flödet helt, och syrehalten och partialtrycket (PO2) sjunker i maternellt placentablod. Gasutbytet mellan mamma och foster reduceras under korta perioder i samband med varje kontraktion. Ett väl syresatt foster påverkas inte av den minskade tillförseln av syre. Ett mindre välförsörjt foster reagerar däremot bland annat med förändrad hjärtfrekvens.

I regel behöver fostret 60 till 90 sekunder mellan varje kontraktion för att återhämta sig från det minskade gasutbytet. Detta innebär att vid en frekvens överstigande 4 kontraktioner per 10 minuter finns risk för hypoxiutveckling. Vid fler än 5 värkar per 10 minuter är hypoxi regel snarare än undantag.

Vaerkregistrering ctg

Takysystole efter amniotomi, 7-8 kontraktioner / 10 minuter, vilket leder till förlängda decelerationer.


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länkarna nedan eller använd menyn för att fortsätta: