Avvikande CTG är en mellanklass där mönstret inte bedöms helt normalt, men inte heller säkert patologiskt. En basalhjärtfrekvens mellan 100 och 109 spm och >160 spm är avvikande. Repetitiva variabla komplicerade decelerationer (duration 1 minut eller mer) med normal basalfrekvens och normal variabilitet klassificeras som avvikande mönster.

Ett avvikande CTG innebär för de flesta foster fortfarande en låg risk för hypoxi, men en del foster kan ha en lägre tröskel och tolerera kortare tid med exempelvis variabla komplicerade decelerationer eller takykardi. Vid avvikande CTG rekommenderas fortsatt noggrann observation och kontinuerlig övervakning. Sannolik bakomliggande orsak till det avvikande mönstret bör eftersökas för att kunna vidta adekvat åtgärd. Stimuleringstest kan företas, och vid uteblivet svar i form av en acceleration kan skalpblodprov utföras. Stimuleringstest och eventuellt skalpblodprov är lämpligt att överväga frikostigt om fostret misstänks vara tillväxthämmat eller skört på annat sätt.

Avvikande CTG
Basalfrekvens
  • 100 - 109 spm
  • >160 spm
Variabilitet

 

Decelerationer 
  • Repetitivac variabla komplicerade med normal basalfrekvens och normal variabilitet