Maternella faktorer

in Maternella faktorer 7 years ago
Fråga 1

Vilka av dessa läkemedel kan påverka CTG-mönstret?

Fråga 2

Vilka typer av decelerationer kan uppkomma vid överstimulering med oxytocin?

Fråga 3

Om mamman är rejält smärtpåverkad bör hennes puls och blodtryck kontrolleras. Varför?

Fråga 4

Om mamman tar ett varmt bad eller dusch i smärtstillande syfte kan fostret reagera med takykardi. Hur lång tid efter avslutat bad eller dusch bör fostrets basalhjärtfrekvens vara tillbaka inom normala gränser?

Stäng
Obligatorisk fråga.

Vänta..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).