Normal variabilitet är ett av de säkraste tecknen på att ett foster är väl syresatt. Datoriserad analys av variabilitet finns ännu bara för användning innan förlossningen startat, och under förlossning måste variabiliteten bedömas visuellt. Störningar vid extern registrering kan misstolkas som variabilitet. Därför bör alltid intern registrering med skalpelektrod användas om man misstänker nedsatt variabilitet under förlossning.

3 5 1 2025 0304 GAA0148

Normal variabilitet