Överdosering av oxytocin, värkstimulerande läkemedel, är en vanlig anledning till ökad uterusaktivitet som kan påverka blodflödet över placenta till fostret med risk för hypoxi. Vid överstimulering (fler än 5 kontraktioner/ 10-mer än 20 minuter), hinner inte placentablodflödet normaliseras mellan kontraktionerna så att adekvat gasutbyte kan ske, och risken är stor att fostret utsätts för hypoxi.

Om CTG-mönstret visar ett avvikande eller patologiskt mönster eller om mer än fem värkar på 10 minbuter bör oxytocintillförseln sänkas eller avbrytas. .

4 13 8

CTG vid överstimulering med oxytocin (intern registrering)