Överdosering av värkstimulerande läkemedel är en vanlig anledning till förändringar av fosterhjärtfrekvensen med risk för hypoxi. Vid överstimulering med fler än 5 kontraktioner under en 10-minuters period, hinner inte placentablodflödet normaliseras mellan kontraktionerna, och risken är stor att fostret utsätts för hypoxi.

Om CTG-mönstret visar ett avvikande eller patologiskt mönster med tecken på fosterhypoxi bör oxytocintillförseln genast avbrytas. Om inte CTG-mönstret normaliseras av detta bör även tokolytika ges.

4 13 8

CTG vid överstimulering med oxytocin (intern registrering)