Aerob metabolism

För normal, så kallad aerob (syreberoende), metabolism i cellen krävs att glukos (druvsocker) och syre finns tillgängligt. En del av tillförd glukos lagras som glykogen i cellen. Stora mängder glykogen lagras normalt intracellulärt, framför allt under graviditetens tredje trimester. Dessförinnan har fostret endast små depåer.

Vid aerob cellmetabolism förses fostret med energi som utnyttjas för tillväxt och aktivitet. Vid aerob metabolism bildas vatten och koldioxid, som transporteras bort via blodet till placenta, se figur nedan.

1 7 1 a

Anaerob metabolism

Vid hypoxi kompletterar fostret den aeroba metabolismen med anaerob (icke-syreberoende) metabolism. Vid anaerob metabolism kan såväl tillgänglig glukos i blodet, som lagrat glykogen, användas för basal energiproduktion. Restprodukt vid anaerob metabolism är laktat (mjölksyra), se figur nedan.

Den energi som bildas vid anaerob metabolism utgör endast en dryg tjugondel av den vid aerob metabolism. Det behövs därför stora mängder glukos för att producera tillräcklig mängd energi, och för detta måste fostret utnyttja lagrat glykogen.

1 7 2 a