Placentas viktigaste uppgift är att fungera som fostrets lunga. Normalt räcker den höga kapaciteten för gasutbyte gott och väl. Det finns dock ingen avgörande extra kapacitet att utnyttja om så skulle behövas under förlossning. Vid hypoxi försöker fostret öka blodtrycket för att maximera blodflöde och gasutbyte i placenta.

1 6 1 ny

Syre tillförs, koldioxid transporteras bort

Navelartärernas syrefattiga blod har låg syrehalt med en syremättnad på cirka 25 %, och hög koldioxidhalt. När blodet når placenta sker via kapillärerna ett utbyte av gaser; syre från mammans blod till fostrets blod, och koldioxid den omvända vägen.

1 6 2

Erytrocyt i navelartärblod

Efter gasutbyte och näringsupptag i placenta transporteras blod via navelvenen åter till fostret. Blodet är nu väl syresatt med en syremättnad på cirka 75 % och låg koldioxidhalt. Det syresatta blodet leds till fostret via vänster kammare, och förser bland annat hjärta och hjärna med det mest syresatta blodet (se avsnittet om fostercirkulation).

1 6 3

Erytrocyt i navelvenblod