Klassificeringsfallen innehåller 34 stycken 40-minuters CTG-sekvenser utan bakgrundsinformation. Dessa ger dig möjligheten att väga samman de olika parametrarna basalfrekvens, variabilitet och eventuella decelerationer till att klassificera CTG. I verkligheten tolkas CTG-mönstret alltid i ett sammanhang med övrig information om kvinnan och fostret, eventuella graviditetskomplikationer samt i vilket förlossningsskede kvinnan befinner sig.


Bedöm Klassificeringsfall kurva 1


Bedöm Klassificeringsfall kurva 2


Bedöm Klassificeringsfall kurva 3


Bedöm Klassificeringsfall kurva 4


Bedöm Klassificeringsfall kurva 5


Bedöm Klassificeringsfall kurva 6


Bedöm Klassificeringsfall kurva 8


Bedöm Klassificeringsfall kurva 9


Bedöm Klassificeringsfall kurva 10


Bedöm Klassificeringsfall kurva 12


Bedöm Klassificeringsfall kurva 13


Bedöm Klassificeringsfall kurva 14


Bedöm Klassificeringsfall kurva 16


Bedöm Klassificeringsfall kurva 17


Bedöm Klassificeringsfall kurva 18


Bedöm Klassificeringsfall kurva 19


Bedöm Klassificeringsfall kurva 20


Bedöm Klassificeringsfall kurva 22


Bedöm Klassificeringsfall kurva 23


Bedöm Klassificeringsfall kurva 24


Bedöm Klassificeringsfall kurva 25


Bedöm Klassificeringsfall kurva 26


Bedöm Klassificeringsfall kurva 27


Bedöm Klassificeringsfall kurva 28


Bedöm Klassificeringsfall kurva 29


Bedöm Klassificeringsfall kurva 30


Bedöm Klassificeringsfall kurva 31


Bedöm Klassificeringsfall kurva 32


Bedöm Klassificeringsfall kurva 33


Bedöm Klassificeringsfall kurva 34


Bedöm Klassificeringsfall kurva 35


Bedöm Klassificeringsfall kurva 36


Bedöm Klassificeringsfall kurva 37


Bedöm Klassificeringsfall kurva 38