CTG-mönstret är patologiskt om den basala hjärtfrekvensen är under 100 spm. Oavsett basalfrekvens är mönstret patologiskt vid upphävd eller sinusoidal variabilitet. Det är också patologiskt vid ihållande saltatorisk variabilitet eller nedsatt variabilitet i över en timme.

Uniforma decelerationer betraktas som sena även om inga kontraktioner är synliga på CTG-registreringen. Återkommande uniforma eller variabla komplicerade decelerationer är patologiskt.

Utredning och/eller behandling som kan komma ifråga avgörs av vilken parameter som gör CTG-mönstret patologiskt.

Vid patologiskt CTG under vecka 28 bör graviditetslängd och behov av kortison för lungmognad tas i beaktande när förlossning övervägs. Ofta bör fler utredningsmetoder än CTG ligga till grund för beslut om förlossning.

Patologiskt CTG <28+0
Basalfrekvens
  • < 100 spm
Variabilitet
  • < 2 spm (upphävd)

  • < 5 spm > 60min

  • > 25 spm > 30 min

  • sinusoidalt

Accelerationer (10spm/10s)
  • -
Decelerationer 
  • Återkommande uniforma eller variabla komplicerade