Detta avsnitt handlar om maternella faktorer som kan påverka CTG- och fosterövervakning.