Målet med den här utbildningen är i första hand att träna dig i CTG-tolkning. Förutom de nio mer teoretiska delarna innehåller utbildningen därför också interaktiv CTG-tolkning. Detta avsnitt är uppdelat i fyra delar; Övningsfall, Typfall, Instuderingsfall och Klassificeringsfall.

Alla övningar är uppdaterade enligt riktlinjerna för SFOG 2017.

Övningsfall ger dig möjlighet att ta del av 14 verklighetsbaserade fall. Fallen inkluderar såväl CTG-registreringar som klinisk information och frågor. Du väljer här själv om du vill ta del av svaren till frågorna och avancerar eller backar i fallförloppet efter eget önskemål.

Typfall ger dig möjligheten att studera 24 olika CTG-registreringar som vart och ett representerar ett vanligt och/eller viktigt tillstånd eller händelse under förlossning. Fallen innehåller inga frågor utan ger dig möjlighet att snabbt studera olika CTG-mönster.

Instuderingsfall innehåller 6 CTG-registreringar, klinisk information och frågor. Instuderingsfallen ger dig möjligheten att tillämpa dina teoretiska och kliniska kunskaper. Samtliga 6 fall är hämtade ur verkligheten.

Klassificeringsfall innehåller 38 stycken 40-minuters CTG-sekvenser utan bakgrundsinformation. Dessa ger dig möjligheten att väga samman de olika parametrarna basalfrekvens, variabilitet och eventuella decelerationer till att klassificera CTG. I verkligheten tolkas CTG-mönstret alltid i ett sammanhang med övrig information om kvinnan och fostret, eventuella graviditetskomplikationer samt i vilket förlossningsskede kvinnan befinner sig.

Lycka till!