Det finns benigna former av hjärtarytmier där en takykardi slår om till normal rytm under förlossningen. Vissa arytmier är dock förenade med hjärtmissbildningar och bör utredas neonatalt.

Supraventrikulär takykardi

Supraventrikulär takykardi kan vara kontinuerlig men är oftast paroxysmal. Uttalad takykardi på 200 slag/min och upphävd variabilitet är vanligast.

Förmaksfladder

Vid förmaksfladder är en hjärtfrekvens på 200 - 230 slag/minut inte ovanlig och kan inte alltid registreras med CTG. Arytmier av denna typ kan behandlas med digitalis intrauterint och är ofta förknippade med hjärtmissbildningar.

Komplett AV-block

Vid komplett AV-block ligger hjärtfrekvensen kring 80 slag/minut och kan vara intermittent.

Supraventrikulära/ventrikulära extrasystolier

Supraventrikulära eller ventrikulära extrasystolier är extraslag som syns som tillfälliga avbrott i CTG-registreringen. Om extraslagen kommer ofta kan det vara svårt att bedöma CTG-mönstret, och om de kommer sällan kan CTG-mönstret se helt normalt ut. Dessa extrasystolier försvinner ofta spontant antingen innan, under, eller efter förlossningen.

Detta mönster kan uppfattas som en teknisk störning eller som ökad reaktivitet från fostret, men det kan också dölja en arytmi.

4 14 11

CTG vid fosterarytmi (intern registrering)