Värkregistrering

in Värkregistrering 7 years ago
Fråga 1

Vilka parametrar bedömer du vid värkregistrering?

Fråga 2

Hur många kontraktioner anses patologiskt under en 10-minuters period?

Fråga 3

Vad står förkortningen "ME" för?

Fråga 4

Vad är negativt med att börja krystningsarbetet för tidigt?

Fråga 5

Gasutbytet mellan mamma och foster reduceras under korta perioder i samband med varje kontraktion. Hur många sekunder behöver i regel fostret mellan varje kontraktion för att återhämta sig från det minskade gasutbytet?

Fråga 6

Vilket antal kontraktioner per 10 min kan anses normalt och resultera i bibehållen placentafunktion under värkarbetet?

Fråga 7

Beräkning av Montevideoenheter är ett sätt att försöka kvantifiera uterusaktiviteten. Vad är patologiskt?

Stäng
Obligatorisk fråga.

Vänta..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).