Klassificering av intrapartalt CTG

in Klassificering av CTG 7 years ago
Fråga 1

Vilka mätvärden anses som ett normalt mönster vid bedömning av CTG?

Fråga 2

Vilka mätvärden anses som ett avvikande mönster vid bedömning av CTG?

Fråga 3

Vilka mätvärden anses som ett patologiskt mönster vid bedömning av CTG?

Fråga 4

Vilken hjärtfrekvens kan räknas som inom normal variabilitet?

Stäng
Obligatorisk fråga.

Vänta..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).