Vanligtvis påverkas inte fostrets hjärtfrekvens alls vid måttliga maternella blödningar, som vid placentakantblödning eller pga placenta praevia. Vid stora akuta blödningar, som till exempel vid total avlossning av placenta ses en fosterhjärtfrekvens som snabbt faller mot botten, och omedelbar förlossning är den enda åtgärd som kan rädda barnet.

Ablatio placentae med avlossning av en större del av placenta påverkar direkt fostrets syresättning. Dessutom ger ablatio ofta en hyperton uterus, som ibland kan ses som täta sammandragningar på CTG.

Vid vaginal blödning med fetal takykardi ska man alltid misstänka fetal blödning, se vidare under fetala faktorer.

Om den gravida har anemi, orsakad av en icke akut blödning, kan fostret få takykardi. Kvinnans Hb-värde och hematokrit bör kontrolleras och blödningen/anemin åtgärdas.

4 13 5

CTG vid ablatio placentae (intern registrering)