Benign vagal reflex

Vid vissa obstetriska åtgärder, till exempel vaginalundersökning eller applicering av skalpelektrod, kan en kortvarig nedgång i basalhjärtfrekvensen uppstå, orsakad av en vagal reflex hos fostret. Den normala reaktionen hos fostret när man sätter en skalpelektrod är dock accelerationer. Andra tillfällen då en vagal reflex kan uppkomma är när mamman kräks eller ligger på bäcken.
4 14 5

CTG vid fetal vagal reflex (intern registrering)

 

Förhöjd sympatikustonus

Spontan takykardi kan uppstå efter en period av inaktivitet eller induceras i samband med väckningsförsök eller via smärta. Vanligtvis återgår hjärtfrekvensen till normala nivåer inom 20 till 30 minuter. Oftast är variabiliteten normal och det förekommer accelerationer.