Typfallen ger dig möjligheten att studera 24 olika CTG-registreringar som vart och ett representerar ett vanligt och/eller viktigt tillstånd eller händelse under förlossning. Fallen innehåller inga frågor utan ger dig möjlighet att snabbt studera olika CTG-mönster.


Typfall 1

CTG-mönster med uniforma decelerationer och minskande variabilitet.

Studera registreringen för typfall 1


Typfall 2

CTG-mönster vid tryck mot ögonbulben som resulterar i en bradykardi innan partus.

Studera registreringen för typfall 2


Typfall 3

CTG-mönster vid tryck mot ögonbulben som resulterar i en bradykardi innan partus.

Studera registreringen för typfall 3


Typfall 4

Typisk förlängd deceleration i samband med ryggläge och vaginal undersökning.

Studera registreringen för typfall 4


Typfall 5

Är nedsatt variabilitet alltid tecken på hypoxi?

Studera registreringen för typfall 5


Typfall 6

CTG-mönster vid navelsträngskompression.

Studera registreringen för typfall 6


Typfall 7

Överstimulering med oxytocin.

Studera registreringen för typfall 7


Typfall 8

CTG vid förlossning med snabb progress.

Studera registreringen för typfall 8


Typfall 9

CTG vid maternell feber.

Studera registreringen för typfall 9


Typfall 10

Uniforma sena decelerationer efter längre period av överstimulering.

Studera registreringen för typfall 10


Typfall 11

Variabla komplicerade decelerationer vid navelsträngskompression.

Studera registreringen för typfall 11


Typfall 12

Takysystole med normalt CTG vid spontana värkar.

Studera registreringen för typfall 12


Typfall 13

CTG hos överburet foster med tjockt mekoniumfärgat vatten.

Studera registreringen för typfall 13


Typfall 14

CTG hos gravid med insulinbehandlad diabetes.

Studera registreringen för typfall 14


Typfall 15

CTG hos flerföderska.

Studera registreringen för typfall 15


Typfall 16

CTG hos patient med blödning.

Studera registreringen för typfall 16


Typfall 17

CTG hos inducerad patient som blir överstimulerad.

Studera registreringen för typfall 17


Typfall 18

Uniforma sena decelerationer med nedsatt variabilitet i tidigt förlossningsarbete.

Studera registreringen för typfall 18


Typfall 19

Högriskförlossning med förlängda decelerationer samt långvarigt patologiskt mönster i samband med oxytocinstimulering.

Studera registreringen för typfall 19


Typfall 20

CTG vid sekundär värksvaghet.

Studera registreringen för typfall 20


Typfall 21

CTG med registrerad mammapuls.

Studera registreringen för typfall 21


Typfall 22

CTG vid tvillinggraviditet.

Studera registreringen för typfall 22


Typfall 23

CTG med svårbedömd basalhjärtfrekvens.

Studera registreringen för typfall 23


Typfall 24

CTG vid förlängt utdrivningsskede och aktiv krystning i 2,5h.

Studera registreringen för typfall 24