Övningsfallen ger dig möjlighet att ta del av 14 verklighetsbaserade fall. Fallen inkluderar såväl CTG-registreringar som klinisk information och frågor. Du väljer här själv om du vill ta del av svaren till frågorna och avancerar eller backar i fallförloppet efter eget önskemål.


Övningsfall 1

31-årig frisk 2-gravida, 1-para. Första förlossningen med elektivt sectio pga sätesläge. Nuvarande graviditet normal, men nu överburen vecka 42+2.

Tolka övningsfall 1


Övningsfall 2

Frisk 30-årig 3-gravida, 0-para med två tidigare missfall. Graviditeten har varit normal, nu kommit till graviditetsvecka 41+6. Svaga värkar sedan 3 dygn, nu tilltagande. Kl 9.30 inkommer patienten p.g.a. värkar.

Tolka övningsfall 2


Övningsfall 3

0-para som inkommer i vecka 39+1 med spontana sammandragningar. Graviditeten har varit normal, men vattnet gick i går eftermiddags, och patienten har varit vaken halva natten pga värkar.

Tolka övningsfall 3


Övningsfall 4

1-para som inkommit i vecka 39+6 för förlossningsinduktion. Patienten har en okomplicerad förlossning i fullgången tid i anamnesen, barnet vägde 3100g. Vid screening med glukosbelastning i graviditetsvecka 28 ställdes diagnosen gestationsdiabetes.

Tolka övningsfall 4


Övningsfall 6

1-para som inkommer för värkar i vecka 39+1. Hon är tidigare förlöst med kejsarsnitt pga värksvaghet /dålig progress. Graviditeten har varit normal. Vid ankomsten är cervix utplånad och öppen 2 cm.

Tolka övningsfall 6


Övningsfall 7

29-årig frisk 1-gravida, 0-para. Normal graviditet. Inkommer kl 06.30 p.g.a. värkar i graviditetsvecka 41+3.

Tolka övningsfall 7


Övningsfall 8

En 2-gravida, 1-para med en normal förlossning inkommer efter 40+1 veckor pga spontana värkar. Föregående förlossning var normal.

Tolka övningsfall 8


Övningsfall 9

En 29-årig 2-gravida, 0-para inkommer på morgonen med spontana värkar, och vattenavgång (07.30). Gestationslängd 39+4 veckor.

Tolka övningsfall 9


Övningsfall 10

En 35-årig 1-gravida inkommer med värkar, en vecka före beräknad partus. Vattnet gick kl. 01.30 på natten. Vid ankomsten är fosterhuvudet fixerat i bäckeningången. Cervix är utplånad och öppen 2 cm. Fostervattnet är tjockt mekoniumfärgat.

Tolka övningsfall 10


Övningsfall 11

En 35-årig 1-gravida inkommer med värkar, en vecka före beräknad partus. Vattnet gick kl. 01.30 på natten. Vid ankomsten är fosterhuvudet fixerat i bäckeningången. Cervix är utplånad och öppen 2 cm. Fostervattnet är tjockt mekoniumfärgat.

Tolka övningsfall 11


Övningsfall 12

Frisk 32-årig 0-para, 1 gravida som inkommer i graviditetsvecka 40+5. Aktuell graviditet u.a. Inkommer till förlossningsavdelningen efter 11 timmars värkarbete. Ingen blödning eller vattenavgång. Fosterrörelser u.a. Patienten bedöms vid inkomst som en lågrisk- förlossning.

Tolka övningsfall 12