Rörelsefrekvensen hos ett foster är mycket individuell, men det finns en relation mellan avsaknad av eller minskande fosterrörelser och antenatal hypoxi. Ofta är det dock ett sent tecken på kronisk hypoxi. Kvinnans bedömning av fosterrörelser är ofta subjektiv, och ger en inte helt tillförlitlig bedömning. Ofta krävs andra övervakningsmetoder för att bedöma rörelsefrekvensen hos fostret.
1_9_1

Fosterrörelser - utmärkta med lila vertikala streck