CTG-mönstret är patologiskt om den basala hjärtfrekvensen är under 100 spm. Oavsett basalfrekvens är mönstret patologiskt vid upphävd eller sinusoidal variabilitet. Det är också patologiskt vid ihållande saltatorisk variabilitet eller nedsatt variabilitet i över en timme.

Uniforma decelerationer betraktas som sena även om inga kontraktioner är synliga på CTG-registreringen. Enstaka uniforma eller variabla komplicerade decelerationer är patologiskt, och återkommande decelerationer av alla typer.

Utredning och/eller behandling som kan komma ifråga avgörs av vilken parameter som gör CTG-mönstret patologiskt, men efter graviditetsvecka 34 är det i regel aktuellt att överväga förlossning vid patologiskt CTG.

Patologiskt CTG ≥ 34+0
Basalfrekvens
  • < 100 spm
Variabilitet
  • < 2 spm (upphävd)

  • < 5 spm > 60min

  • > 25 spm > 30 min

  • sinusoidalt

Accelerationer (15spm/15s)
  • -
Decelerationer 
  • Enstaka uniforma eller variabla komplicerade

  • Återkommande av alla typer


Klicka på länken nedan för att komma till de interaktiva instuderingsfrågorna på avsnittet om klassificering av antepartalt CTG.

Klickat på nästa för att gå vidare till avsnittet om klassificering av intrapartalt CTG.