När den gravida är mycket smärtpåverkad bör puls och blodtryck kontrolleras. Takykardi hos fostret kan orsakas av att den gravida har hög puls på grund  stark smärta. Takykardin hos fostret i sådana fall är ofta lätt att åtgärda. Ett empatiskt bemötande är viktigt och smärtlindring bör förstås erbjudas.