När mamman är mycket smärtpåverkad bör hennes puls och blodtryck kontrolleras. Takykardi hos fostret kan orsakas av att mamman känner stark smärta och har förhöjd puls, och smärtlindring bör då givetvis övervägas. Man bör också vara uppmärksam på om mamman hyperventilerar, är spänd och håller andan och kan då hjälpa med avslappning och andningsinstruktioner.