När mamman ligger på rygg försämras återflödet i vena cava till höger kammare med blodtrycksfall som följd. Hypotonin leder till minskad placentagenomblödning, så kallat vena cava-syndrom, med risk för hypoxi hos fostret som följd. Situationen åtgärdas enklast genom att mamman lägger sig på helst vänster sida, vilket återställer blodflödet till placenta. Man kan även använda en snedkudde som placeras under höger höft.
4 13 8Vena cava-syndrom