När den gravida ligger på rygg försämras återflödet i vena cava till höger kammare med blodtrycksfall som följd. Hypotonin leder till minskad placentagenomblödning, så kallat vena cava-syndrom, med risk för påverkat blodflöde över placenta och sämre syretillförsel med hypoxi hos fostret som följd och en förlängd deceleration ses ofta på CTG. Situationen åtgärdas enklast genom att den gravida lägger sig på  vänster sida, vilket återställer blodflödet till placenta. En snedkudde som placeras under höger höft är också effektivt.
4 13 8Vena cava-syndrom