Det nedan beskrivna klassificeringssystemet rekommenderas av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF). Gällande version av CTG-korten finns på Säker Förlossningsvårds webbplats.

Intra Riktlinjer 1

 

Intra kommentarer 1