Instuderingsfallen innehåller 6 CTG-registreringar, klinisk information och frågor. Instuderingsfallen ger dig möjligheten att tillämpa dina teoretiska och kliniska kunskaper. Samtliga 6 fall är hämtade ur verkligheten.


Instuderingsfall 1

En 25-årig förstföderska har varit på förlossningen i aktivt värkarbete sedan 06.00 på morgonen. Progressen har initialt varit långsam, men därefter har förlossningen gått framåt.

Tolka Instuderingsfall 1


Instuderingsfall 2

Förstföderska med måttlig preeklampsi: blodtryck kring 150/100 trots behandling med Pindolol, och albuminuri kring 5g/l, men inga tecken till organpåverkan i övrigt. Barnets tillväxt skattad till inom det normala intervallet (-15%), normalt blodflöde i navelartären. Man har inducerat förlossning med prostaglandingel som ges klockan 11, och ny dos klockan 17. Vid 18-tiden tilltar värkarna.

Tolka Instuderingsfall 2


Instuderingsfall 3

1-para som inkommer för värkar i vecka 40+6. Graviditeten har varit helt normal liksom föregående graviditet och förlossning. Vid ankomsten är cervix 1 cm lång och öppen 3-4 cm, och patienten har värkar med cirka 5 minuters intervall.

Tolka Instuderingsfall 3


Instuderingsfall 4

Det är midnatt och en 27-årig förstföderska kommer in med intensiva värkar i fullgången tid (38+1 veckor). Graviditeten har varit okomplicerad, och hon är frisk. Man har lyssnat på fosterhjärt- frekvensen som var normal (140), och kopplat ett intagnings-CTG.

Tolka Instuderingsfall 4


Instuderingsfall 5

26-årig frisk 2-gravida, 1-para. Första förlossningen med sectio i Grekland pga värksvaghet. Nuvarande graviditet normal, men hon har gått över tiden, 42+3 veckor. Inkommer kl 07.40 pga värkar som startat kl 05.

Tolka Instuderingsfall 5


Instuderingsfall 6

En 30-årig förstföderska med vattenavgång igår kväll (klart vatten) har idag klockan 11 och 17 fått prostaglandingel för induktion. På kvällen tilltagande värkar, som börjar bli regelbundna. Nu står fosterhuvudet fixerat i bäckeningången, och cervix är utplånad och öppen 2 cm, föregående fosterdel ovan spinae.

Tolka Instuderingsfall 6