Det nedan beskrivna klassificeringssystemet rekommenderas av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)
och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF). Gällande version av CTG-korten finns på Säker Förlossningsvårds webbplats.

Det finns olika riktlinjer beroende på var i graviditeten man befinner sig i, klicka på rubrikerna nedan för att se riktlinjer
för olika skeden av graviditeten.

< v28+0

Ante riktlinjer 1

 Ante kommentarer 1

v28+0 − v33+6

Ante riktlinjer 2

 Ante kommentarer 2

≥ v34+0

Ante riktlinjer 3

 Ante kommentarer 3