Ett CTG-mönster bedöms som normalt när den basala hjärtfrekvensen är mellan 120 och 160 spm och variabiliteten är mellan 5 och 20 spm. Variabiliteten är ofta i den lägre delen av intervallen och kan även vara lätt sänkt. Accelerationer definieras som minst 10 spm under minst 10 sek, men det är normalt att accelerationer saknas på grund av fostrets omogna nervsystem. Det är normalt att fosterrörelser utlöser korta variabla okomplicerade decelerationer med låg amplitud.

Normalt CTG <28+0
Basalfrekvens
  • 120 - 160 spm
Variabilitet
  • 5 - 20 spm
Accelerationer (10spm/10s)
  • Ja
  • Nej
Decelerationer 
  • Inga eller variabla okomplicerade