Välkommen till ett interaktivt program för utbildning,
träning och kunskapskontroll i CTG- och fosterövervakning.

OBS – pågående uppdateringsarbete sommaren 2024 – se nedan.

Baby start

CTG-utbildning.se

Utbildningens mål är att förhindra undvikbara förlossningsskador på barn genom att säkerställa kompetens i användning av kardiotokografi (CTG) hos läkare och barnmorskor på Sveriges samtliga förlossningsavdelningar.

CTG-utbildning.se har tagits fram av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Neonatalföreningen, vilka ansvarar för det vetenskapliga innehållet. Yrkesorganisationernas gemensamma mål är att alla förlossningsläkare och barnmorskor som arbetar inom svensk förlossningsvård ska genomgå utbildningen, och ha godkänt resultat i kunskapskontrollen.

Lycka till med lärandet!

Sommaren 2024 pågår uppdatering och revidering

Arbetet gäller både text, övningsfall och kunskapsprov. Detta innebär att fallen i kunskapsprovet kan vara olika upplagda under uppdateringsarbetets gång. Om något hakar upp sig när man gör kunskapsprovet kan det bero på att uppdateringen pågår med just det fallet.

Vi föreslår att man i så fall väntar någon dag innan man provar göra kunskapsprovet igen.