Fostrets blodcirkulation är beroende av att blodet syresätts i placenta (17) och därifrån transporteras i navelsträngen genom naveln (1) till fostret via vena umbilicalis (2), som mynnar i portavenen i höjd med levern. Blodet förs sedan vidare genom ductus venosus (3) till vena cava inferior (4).

Huvuddelen av det syresatta blodet transporteras från hjärtats högra förmak (5) genom foramen ovale (6) till vänster förmak (10). Därifrån leds det över till vänster kammare vidare till aorta ascendens.

En del av det syresatta blodet försörjer fostrets hjärna och övre kroppshalva, och en del försörjer den nedre kroppshalvan via aorta descendens. En mindre del av det syresatta blodet blandas med venöst blod och strömmar från höger förmak till höger kammare. Under systole töms det i truncus pulmonalis (9) varvid en liten del går till lungkretsloppet som i fosterstadiet har begränsad kapacitet, medan huvudparten fortsätter direkt ut i ductus arteriosus (8) (ductus Botalli) till aorta descendens (11). Syrefattigt blod transporteras sedan från fostret via de 2 arteriae umbilicales (16) tillbaka till placenta (17).

Fostercirkulationen utmärks av ett snabbt blodflöde som i kombination med fostrets låga blodtryck underlättar fosterhjärtats arbete. Hemoglobin transporterar syret i blodet och fostrets hemoglobinhalt är hög. Dessutom har fetalt hemoglobin en högre syrebindande kapacitet än adult hemoglobin. Denna kombination av snabbt blodflöde och hög syremättnad säkerställer att fostret får tillräckliga mängder syre och näringsämnen.

Om fostret drabbas av hypoxi (syrebrist) stiger motståndet i lungkretsloppet och blodflödet där minskar. Det resulterar i att en större del av det syrerika blodet från vena cava, som via höger förmak går till höger kammare, via ductus arteriosus, förs direkt över till aorta. Blod från vänster kammare är i denna situation mindre utspätt av syrefattigt blod, vilket säkerställer att hjärta och hjärna tillförs ett relativt sett syrerikare blod än resten av fostret.

1 3 1

 1. Navel
 2. Vena umbilicalis
 3. Ductus venosus
 4. Vena cava inferior
 5. Höger förmak
 6. Foramen ovale
 7. Vena cava superior
 8. Ductus arteriosus
 9. Truncus pulmonalis
 10. Vänster förmak
 11. Aorta
 12. Tarmar
 13. Njurar
 14. Arteria iliaca interna
 15. Nedre extremiteter
 16. Arteriae umbilicales
 17. Placenta