Ett CTG-mönster bedöms som normalt när basalhjärtfrekvensen är mellan 110 och 160 slag/minut och variabiliteten är mellan 5 och 25 slag/minut. Uniforma tidiga och variabla okomplicerade decelerationer accepteras som normala under aktiv förlossning. Om variabla okomplicerade decelerationer förekommer vid minst 50 % av kontraktionerna bör fortsatt CTG övervägas. Antalet kontraktioner ska vara 5 eller färre under en 10-minuters period.

Ett normalt CTG är en indikation på att fostret har adekvat syresättning och klarar de påfrestningar som en förlossning innebär.

Normalt CTG
Basalfrekvens
  • 110 - 160 spm
Variabilitet
  • 5 - 25 spm
Decelerationer 
  • Inga repetitivac
  • Repetitivac variabla okomplicerade/uniforma tidiga