CTG-mönstret är patologiskt om den basala hjärtfrekvensen är under 100 spm. Oavsett basalfrekvens är mönstret patologiskt vid upphävd eller sinusoidal variabilitet. Det är också patologiskt vid ihållande saltatorisk variabilitet eller nedsatt variabilitet i över en timme.

Uniforma decelerationer betraktas som sena även om inga kontraktioner är synliga på CTG-registreringen. Enstaka uniforma eller variabla komplicerade decelerationer är patologiskt, och återkommande decelerationer av alla typer.

Utredning och/eller behandling som kan komma ifråga avgörs av vilken parameter som gör CTG-mönstret patologiskt.

Vid patologiskt CTG mellan graviditetsvecka 28 och 34 bör graviditetslängd och behov av kortison för lungmognad tas i beaktande när förlossning övervägs.

Patologiskt CTG 28+0 - 33+6
Basalfrekvens
  • < 100 spm
Variabilitet
  • < 2 spm (upphävd)

  • < 5 spm > 60min

  • > 25 spm > 30 min

  • sinusoidalt

Accelerationer (10spm/10s)
  • -
Decelerationer 
  • Enstaka uniforma eller variabla komplicerade

  • Återkommande av alla typer