Ett avvikande CTG är en mellanklass där mönstret inte bedöms helt normalt, men inte heller säkert patologiskt. CTG-mönstret är avvikande vid takykardi eller lätt sänkt basal hjärtfrekvens. En nedsatt variabilitet i mer än 40 minuter är avvikande liksom en lätt ökad variabilitet om den är mer än kortvarig.

Foster i denna graviditetslängd har i regel börjat få en cyklisk växling mellan stillsamt och reaktivt mönster och under aktiva perioder med fosterrörelser ska ett flertal accelerationer ses. 0-1 accelerationer bedöms därför avvikande.  En mindre andel foster kan fortfarande sakna accelerationer och om övriga parametrar är normala kan det accepteras utan åtgärd.

Flertal variabla okomplicerade decelerationer betraktas som avvikande. Den successiva förändringen från rörelseutlösta decelerationer till accelerationer under graviditetens gång är svår att illustrera i kortfattade riktlinjer. Bedömning av variabla decelerationer i gränsdragningen mellan normal fosterfysiologi respektive patologi kan underlättas av en helhetsbedömning och diskussion med erfaren kollega.

Uniforma decelerationer betraktas som sena även om inga kontraktioner är synliga på CTG-registreringen.

Enstaka uniforma decelerationer eller variabla komplicerade decelerationer är avvikande. 

Ett avvikande CTG innebär fortfarande låg risk för hypoxi. Fortsatt CTG-registrering rekommenderas och övervägande av vidare utredning för att eftersöka bakomliggande orsak.

Avvikande CTG 28+0 - 33+6 
Basalfrekvens
  • 110 - 119 spm
  • > 160 spm
Variabilitet
  • < 5 spm > 40min

  • 21-25 spm > 30 min

Accelerationer (10spm/10s)
  • 0-1
Decelerationer 
  • Flertal variabla okomplicerade